Az SZMSZ keretében a Tömb 2002 Kft. meghatározta szervezeti felépítését, a szervezeti működés belső rendjét, a belső- és külső kapcsolatokra vonatkozó normákat, megállapításokat és mindazon rendelkezéseket, amelyeket jogszabály nem utalt más hatáskörbe. Az SZMSZ kitér a következőkre:

  • Bevezetés

  • A társaság jogállása

  • A társaság képviselete és cégjegyzése

  • A társaság vezető és ellenőrző szervei

  • Az irányítás és működés általános szabályai

  • A részvénytársaság szabályozási rendszere

  • A részvénytársaság munkaszervezete

  • Egyéb rendelkezések

uszt_logo

ESZA_logo