uszt_logo

A TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. június 29. –én sikeres pályázatot nyújtott be munkavállalóinak egészségtudatosabb életviteléhez és a biztonságosabb munkavégzéshez kapcsolódó programokra. A program célja a dolgozók mentális-, fizikai- és lelki egészségének elősegítése az egészséges élettel kapcsolatos tudásuk elmélyítésével, általános állapotuk és elégedettség érzetük emelésével. A TÖMB 2002 Kft. elkötelezett a Magyarország és az EU által vallott elvek iránt. A cég működése során felismerte munkavállalói egészségségének fontosságát, ezért a támogatásból megvalósuló programokkal szeretné a vállalkozás sikerességét közvetve fejleszteni.

Ezen cél eléréséhez a TÁMOP-6.1.2-11/1-2012-0514 azonosító számú „Egészségtudatos szemléletformáló programok a Tömb 2002 Kft.-nél” című projekt szervesen hozzájárul. A TÁMOP 6.1.2. egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok különösen fontosak a népegészségügyi szempontból kiemelt területeken: a szív- és érrendszeri, a daganatos valamint a táplálkozással, és a káros szenvedélyekkel összefüggő betegségek, a lelki egészség tekintetében. „A konstrukció alapvető céljai – A Semmelweis Terv, a Népegészségügyi Program, illetve Társadalmi Megújulás Operatív Program célkitűzéseivel összhangban – a szív- és érrendszeri, daganatos megbetegedések csökkenésének a támogatása, a korai és elkerülhető halálozás életmódbeli tényezőinek javítása. Az egyének egészségük iránti felelősségének-, az öngondoskodás képességének-, a helyi közösségek és a társas támogatások erősítése, az egészséges életvitelhez szükséges tudás és készségek elsajátításának a hatékony támogatása, a lakosság életminőségének javítása, az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a megalapozott (egészség) tervekre épülő egészséget támogató döntéshozatali gyakorlat arányának emelkedése. Az egészségfejlesztés tevékenységi területein megvalósuló befektetés minden ágazatot érintően kamatozik, a társadalmi versenyképességet javítja.” (Pályázati útmutató, TÁMOP 6.1.2.) A projekt keretében megvalósított programok célja, hogy a cég munkavállalói a projekt lezárását követően tovább alkalmazzák a gyakorlatban is tanult ismereteket, mindennapi életükbe beépüljenek a tanult változások. A tanult ismeretek, helyes életmódminták elsajátításával egészségesebbé vállnak a munkavállalók munka- és életkörülményei, illetve a munkavállalók megtanulják, hogyan vegyenek részt saját egészségük fejlesztésében. A programok révén a munkavállalók fizikai, szellemi és szociális közérzete javul, az elkerülhető megbetegedések és balesetek aránya csökken.

Kitűzött cél tehát az eredményesség megőrzése hosszútávon.

A projekt címe: Egészségtudatos szemléletformáló programok a Tömb 2002 Kft.-nél
Támogatás megítélése: 2012.08.03.
A projekt megvalósítás ideje: 2013.07.18. – 2014.07.17.
Megítélt összeg: 5.664.600
Támogatási intenzitás: 100%
Beruházás helyszíne: Hajdúböszörmény
Projektazonosító: TÁMOP-2.4.5-12/7-2012-0394
Közreműködő szervezet: ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. (ESZA Kft.) – 1134 Budapest, Váci út 45. “C” épület
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma
www.palyazat.gov.hu

ESZA_logo