A tevékenység célja az atipikus foglalkoztatási formák alkalmazási lehetőségeinek feltérképezése volt a Tömb 2002 Kft. szervezeti életében. Az atipikus foglalkoztatási formák bevezetéséhez a munkafolyamatok és a munkakörök elemzése, továbbá a szervezet egészére vonatkozó üzleti, humánerőforrás gazdálkodási, illetve technológiai szempontok és feltételek számbavétele szükséges. A munkafolyamat – analízis a Predictive Index –(PI®) és a Performance Requirement Options™ (PRO) felmérés eredményein alapult. Ez a módszer egy tudományosan megerősített viselkedési értékelés, amely pontosan megjósolja a munkavállalók viselkedését az adott munkakörnyezetben. A felmérés eredményeként első lépésként meghatározásra kerültek azok a specifikus viselkedési ösztönzők, amelyek az adott pozíció sikeres és eredményes betöltéséhez elengedhetetlenek. A munkakörök és az azokat betöltő munkavállalók kompetenciáinak elemzése pedig megalapozta a munkakörök új típusú munkavégzési formák szerinti értékelését, mérlegelve azok előnyeit és hátrányait.
 
uszt_logo

ESZA_logo