A tevékenység célja az emberi erőforrással kapcsolatos hosszú távú célok integrált rendszerének kialakítása, amely a vállalati stratégiában foglaltak megvalósítását szolgálja. A szakmai program elősegíti, hogy

  • az emberi erőforrás-gazdálkodás hozzájáruljanak a vállalati gazdálkodási célok eléréséhez

  • a szakmai színvonal, ismeretek, személyiség-jegyek, magatartás-jellemzők javuljanak

  • az alkalmazottak fokozott megbecsülése /anyagi-erkölcsi elismerése növekedjen,

  • a juttatások/szociális és egészségügyi feltételek javuljanak,

  • az előmeneteli lehetőségek biztosítottá váljanak

  • a döntésekbe való bevonás megvalósuljon a megfelelő fórumok és tájékoztatási rendszerek létrehozásával

 
uszt_logo

ESZA_logo